Board logo

标题: 展会翻译 [打印本页]

作者: cindyduan    时间: 2012-3-8 23:42     标题: 展会翻译

我司于6月1-4日在拉斯维加斯参展,大概3-5天,现寻展会翻译1-2名
1 x) R5 [2 G9 L- o- O! C. ~6 O1 A要求:- y7 F; B: E; l8 V  t3 e
4 }! K% L; M8 X% |5 ^& L  ~/ S) U* w9 h7 j) X: F) ~
: S7 c6 i, ]# q; g/ l1、普通话、英语流利( v) ^/ Q( T. H$ E. H# V) l/ v, u0 V/ l4 T% b. N0 }# C
2、华人留学生,或有参展经验者优先: K- P5有! [! H+ b" o$ ]0 j  A5 J, J
[q

有意请联系:

QQ195030526

Email: 195030526@qq.com

2 T9 B: O9 Q, e) }
u有ote][/quote]
0 J9 M2 V: q$ t% l4 Y
# X! J; N  ^, @% B  h, i! T
有 ^
$ o% O; M8 Z+ P! W
$ ]! Q0 ?4 _0 K有意
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2