Board logo

标题: 有没有打麻将的 [打印本页]

作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-16 23:29     标题: 有没有打麻将的

本帖最后由 深圳人在美国 于 2014-11-12 09:59 编辑

同题
请有同好的多多联系。
微信:aidenwang168
QQ:191772600
邮箱:aidenwangxl@gmail.com
作者: dragonRider    时间: 2014-5-17 09:03

有啊 !你是打哪里的麻将,川麻吗?我们以前有几家朋友还经常聚在一起打,因为各地的规则都不同,我们还自己制定了一套维加斯的麻将规则呢 。可惜后来走的走,忙的忙,已经有3年多没打了。
作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-17 10:27

广东麻将
作者: dragonRider    时间: 2014-5-17 11:22

回复 3# 深圳人在美国


    不会打。
作者: 熊猫    时间: 2014-5-17 11:26

回复 3# 深圳人在美国


   有,我老妈子和我姨
作者: 熊猫    时间: 2014-5-17 11:27

回复 3# 深圳人在美国


   你深圳的呀
作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-17 15:39

回复 6# 熊猫


    是的,你也是?
作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-17 15:41

回复  深圳人在美国


   有,我老妈子和我姨
熊猫 发表于 2014-5-17 11:26    下次有机会一起玩吧,有道具吗?
作者: dragonRider    时间: 2014-5-17 16:38

回复 8# 深圳人在美国


    晕!别到时候人凑齐了,没有道具。
作者: 熊猫    时间: 2014-5-17 18:55

回复 8# 深圳人在美国


   有啊
作者: 熊猫    时间: 2014-5-17 18:56

回复 7# 深圳人在美国


   唔系,我台山
作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-17 21:25

回复 11# 熊猫


    哦,你们在哪儿,我住沙漠林
作者: maggie    时间: 2014-5-18 12:08

没道具就揽人,厉害!
作者: lvdrunk    时间: 2014-5-18 23:00

没道具就揽人,厉害!
maggie 发表于 2014-5-18 12:08   国内自动麻将机就卖2000人民币!  要是麻友多咱凑钱买一个
作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-19 10:01

回复 13# maggie


    又不开麻将馆,谈得上揽人吗?
作者: 熊猫    时间: 2014-5-20 19:13

回复 12# 深圳人在美国


   在168这边
作者: 深圳人在美国    时间: 2014-5-21 23:08

回复 16# 熊猫


    有点远,今天下午还在那买菜来着。下次有人了招呼一声。
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2