Board logo

标题: 噩耗!美国本土首位埃博拉患者不治身亡(视频) [打印本页]

作者: admin    时间: 2014-10-8 10:01     标题: 噩耗!美国本土首位埃博拉患者不治身亡(视频)

[flash]https://www.youtube.com/v/TmsVjbUHves[/flash]
# w/ Q5 F2 v9 [. c8 M
1 n  O7 G. V" n- R6 ?% k, {/ {. P
9 a* i( @! L. f, b据美国有线电视新闻网8日上午报道,经医院证实,美国本土确诊的首例“埃博拉”患者托马斯.埃里克.邓肯,在德克萨斯死亡,享年42岁。
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2