Board logo

标题: 专注中文节目的网络播放器---WELTV第2代 [打印本页]

作者: weltv    时间: 2015-8-31 02:40     标题: 专注中文节目的网络播放器---WELTV第2代

专注中文节目的网络播放器---WELTV第2代
7 ^% O2 H, x) `  E( G8 S0 _" Z/ }
香港电影.png
2015-8-31 02:39
回播.jpg
2015-8-31 02:39
韩剧.png
2015-8-31 02:39
WELTV2.jpg
2015-8-31 02:39
% p5 r* u0 X& F& `0 i! k# l

/ Z9 {) d! b* U4 vWELTV第2代中文电视机顶盒,一款四核硬件配置的网络播放器。* t3 f2 U5 C" }4 z6 m( v* Z; A

: g, P( F1 r( ^" b' R2 H* V: A6 ?运行快速、流畅。
0 j8 c  e- Z% H+ J; [+ p* U: A3 w$ i8 _+ t
提供粤语的热门直播频道 和 火爆的粤语综艺节目+最新电视剧内容,同步更新。
' ?: ]- a' r6 o5 k! a; z; U5 C% c- [3 L/ ~6 b# t" ^3 ]$ E
此外,欧美最新的电视剧综艺电影随时看;日本韩国最新原味电视剧随意看,海量更新,神同步!
, Z; a2 X$ q$ a! ]" D9 j1 b4 d8 q6 A1 a+ r8 _
粤语大片,国语大片电视剧等海量节目,随心看。
5 V7 o  K; F) v; z/ A* Z8 x0 N- \  ?7 G: ]3 d+ T* P
稳定流畅,还可随心自主选择清晰度(标清、高清、超高清),只要你的网络能支持高清晰度。
+ u# x0 W, Z) u5 h1 J; }. a( C! m9 T6 i8 a
市场零售价格非常实惠,绝对比同类产品要优惠。
( i7 P, t, `4 X2 f9 L; g0 H9 S' @1 B' c" @. X

% E/ w# E3 q- P- x+ g5 T欢迎用户咨询,欢迎商家加盟经销!
: b  z2 Q. k9 \1 q0 ~) r# Z+ h3 K, Z9 z# y# d8 w2 J
在线咨询QQ:2047113843! K' D# x! P1 p' Y/ w: i/ L
Email联系:frankboy118@gmail.com

图片附件: WELTV2.jpg (2015-8-31 02:39, 130.59 KB) / 下载次数 38
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=18890&k=d63af0ebf276afabb3c5aad875f0148d&t=1579399651&sid=HDTqlA图片附件: 韩剧.png (2015-8-31 02:39, 839.18 KB) / 下载次数 39
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=18891&k=6261df8ebab17b1cdf4d35280ee46b9e&t=1579399651&sid=HDTqlA图片附件: 回播.jpg (2015-8-31 02:39, 124.88 KB) / 下载次数 37
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=18892&k=60eaf2f125c15bfe0e7e401cbea2f18c&t=1579399651&sid=HDTqlA图片附件: 香港电影.png (2015-8-31 02:39, 684.62 KB) / 下载次数 42
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=18893&k=eea1e4079c022142f42253f6a9a035a1&t=1579399651&sid=HDTqlA


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2