Board logo

标题: 9.9成新双人床垫原价300现价150(自取) [打印本页]

作者: sherrywang2428    时间: 2016-8-13 16:54     标题: 9.9成新双人床垫原价300现价150(自取)

本帖最后由 sherrywang2428 于 2016-8-15 19:39 编辑
0 U" M) U& U5 R0 ]+ m' j: C0 D* t* W0 ~$ M* @. F7 ]
新入手双人床垫1个月,因要搬家去外州急售,原价300,现150转让,有意请联系626-888-0795 微信号sherrywang2428
IMG_5658.jpg
2016-8-15 19:36
IMG_5659.jpg
2016-8-15 19:37


图片附件: IMG_5658.jpg (2016-8-15 19:36, 90.2 KB) / 下载次数 57
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20384&k=bdabde37389cb4fac4d6699d7a1d1d3c&t=1597378917&sid=sQBz2U图片附件: IMG_5659.jpg (2016-8-15 19:37, 93.11 KB) / 下载次数 57
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20385&k=2da52f544f4eb825098f177a4c3f2ba6&t=1597378917&sid=sQBz2U


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2