Board logo

标题: 雅房靠近各华人超市 [打印本页]

作者: feihanyuanyier    时间: 2017-8-22 22:55     标题: 雅房靠近各华人超市

本帖最后由 feihanyuanyier 于 2017-8-22 23:18 编辑
6 _0 u6 b  O2 f4 T! L0 p5 _
9 F5 t2 ^4 c6 {; eSpring Mountain/Lindell有一雅房分租,$300/月,包水电上网。靠近各大华人超市,出入非常方便,宜单身正职人士。联系时请一定说明是在拉斯维加斯华人论坛获得的信息,谢谢。
$ v' J+ m8 A5 O' d% t' Z联系人:杨太太
/ L0 H5 x9 O* h电话:702-292-32288 |# z% U( l0 s5 j
微信:kity6565
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2