Board logo

标题: 防疫产品批发 直接中国海柜进货 一手货源 [打印本页]

作者: asuo    时间: 2020-4-10 09:06     标题: 防疫产品批发 直接中国海柜进货 一手货源

防疫产品批发零售(口罩 免洗洗手液 消毒湿巾 一次性手套)等  
5 h6 o9 U2 M8 O0 L+ ]" G品质保证,有检验证书 20年进出口公司 信誉保证 8 d% A! B& w; j, X
正规工厂出品,保障您的健康。  * H; J0 t2 a" [4 x; T
口罩50个一盒 $35元。  ' E9 i3 m7 q' W$ E# [
一次性手套100只$10元  
! k& I7 V5 V3 ~9 A& M( }. m500ml 75%酒精含量免洗消毒洗手液 $8元  
6 f, R, J: j3 f% M3 U9 [, t/ o4 n4 H4 U50抽 75% 酒精含量消毒纸巾 $5元  0 j7 q6 X( x7 ?+ N) g
还有多种防疫用品。要货请联系  " d1 k6 n$ `8 Y
Baifu Int'l Trading Co.,  - l$ e* x* W! P  F, H( {
地址 vernon CA  
; D4 Z  }9 ?" X微信 asuo18  8 t/ R$ ]! K% X5 n# E+ F
批发批发,价格优惠。接受各行公司订购  ; M4 f6 r! G1 [* C" e
疫情期间 尽量微信咨询 ,预约看货

图片附件: 5234__15856719885234.jpg (2020-4-10 09:06, 10.38 KB) / 下载次数 39
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22328&k=a918e22bf9b09f3b220d190d53219589&t=1600749042&sid=H6g95c图片附件: 6319__1585671986319.jpg (2020-4-10 09:06, 19.76 KB) / 下载次数 38
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22329&k=2fa08002f5843e34d1ceeeadab01ec4e&t=1600749042&sid=H6g95c图片附件: 7348__15856719857348 (1).jpg (2020-4-10 09:06, 39.99 KB) / 下载次数 35
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22330&k=ac090ac3e3402223a73ebfc7d108e35e&t=1600749042&sid=H6g95c图片附件: 8148__15856719908148.jpg (2020-4-10 09:06, 42.09 KB) / 下载次数 38
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22331&k=8adadb87bd18af59cc2466e83659d83b&t=1600749042&sid=H6g95c图片附件: 9423__15856719899423.jpg (2020-4-10 09:06, 10.38 KB) / 下载次数 39
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22332&k=6449043ff80441b7bfe45f2431641a79&t=1600749042&sid=H6g95c


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2